Ładuję...

Regulamin

REGULAMIN INTERNETOWEGO SYSTEMU DO OPTYMALIZACJI oraz ZAMÓWIE┼â

eRozrys  STOLARZ

1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE, WST─śP.

 

1.1.   System internetowy optymalizacji i zamówie┼ä eRozrys STOLARZ, który dzia┼éa pod adresem erozrys.stolarz.biz (dalej eRozrys STOLARZ),  jest w┼éasno┼Ťci─ů Sk┼éad Materia┼éów Drzewnych „STOLARZ” Krzysztof Domia┼äski 47-200 K─Ödzierzyn-Ko┼║le ul. Dunikowskiego 28

1.2.   Regulamin okre┼Ťla zasady realizowania us┼éug w systemie internetowym eRozrys STOLARZ.

 

 2.      ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU

 

2.1.   System internetowy optymalizacji i zamówie┼ä eRozrys STOLARZ, s┼éu┼╝y do dokonywania zakupu us┼éugi ci─Öcia i okleinowania p┼éyt meblowych wraz z materia┼éami podlegaj─ůcymi obróbce,   przeznaczonymi  dla szeroko rozumianej bran┼╝y stolarskiej.

 2.2.   Dokonywanie zakupów w systemie eRozrys STOLARZ zarezerwowane jest wy┼é─ůcznie dla osób prawnych i spó┼éek prawa handlowego prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů w bran┼╝y stolarskiej. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawid┼éowe wype┼énienie formularza zamówienia przez osoby wcze┼Ťniej zarejestrowane w systemie eRozrys STOLARZ i przes┼éanie zamówienia.

2.3.   Z┼éo┼╝enie zlecenia optymalizacji jest ka┼╝dorazowo potwierdzane drog─ů elektroniczn─ů za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej wykorzystuj─ůcej adres e-mail widniej─ůcy w koncie Klienta.

2.4.   Klient ponosi pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za zlecenia wprowadzane za po┼Ťrednictwem jego konta oraz zobowi─ůzuje si─Ö do pokrycia kosztów zwi─ůzanych z ich realizacj─ů.

2.5.   Klient odpowiada za wprowadzone zlecenie, tj.: wybrany materia┼é (p┼éyta meblowa, blat kuchenny, HDF/MDF itp.), wybrane obrze┼╝e (okleina) i jej parametry, wymiary d┼éugo┼Ťci i szeroko┼Ťci formatki meblowej, ilo┼Ť─ç formatek meblowych, zgodno┼Ť─ç z us┼éojeniem, wskazanie kraw─Ödzi do okleinowania. Firma STOLARZ nie dokonuje ┼╝adnych modyfikacji wprowadzonych danych w ca┼éym cyklu obs┼éugi zlecenia.

2.6.   Zarejestrowany klient ma mo┼╝liwo┼Ť─ç dokonywania nieograniczonej, bezp┼éatnej liczby optymalizacji systemu. Optymalizacje wykonywane w systemie internetowym eRozrys STOLARZ s┼éu┼╝─ů wy┼é─ůcznie do finalnego z┼éo┼╝enia zamówienia na us┼éug─Ö ci─Öcia i okleinowania p┼éyt meblowych w firmie STOLARZ

2.7.   Wszystkie wprowadzane do systemu zlecenia oraz wykonywane w systemie optymalizacje s─ů rejestrowane i mog─ů by─ç w ka┼╝dym momencie analizowane przez administratora systemu internetowego eRozrys STOLARZ.

2.8.   W przypadku wykonywania optymalizacji w systemie internetowym eRozrys, które nie prowadz─ů do zawarcia umowy sprzeda┼╝y, administrator ma prawo czasowego cofni─Öcia u┼╝ytkownikowi dost─Öpu do systemu internetowego eRozrys, do momentu wyja┼Ťnienia braku sk┼éadania zlece┼ä, b─ůd┼║ te┼╝ trwa┼éego usuni─Öcia konta w systemie.

2.9.   Przyj─Öcie przez system internetowy eRozrys STOLARZ ka┼╝dego z┼éo┼╝onego zamówienia jest potwierdzane drog─ů elektroniczn─ů za po┼Ťrednictwem e-maili wykorzystuj─ůcych adres e-mail widniej─ůcy w koncie Klienta. Zamawiaj─ůcy mo┼╝e wprowadzi─ç ewentualne korekty do zamówienia wy┼é─ůcznie do momentu jego akceptacji poprzez dokonywanie kolejnych, bezp┼éatnych optymalizacji.

2.10. Sk┼éadaj─ůc zamówienie, Klient o┼Ťwiadcza, ┼╝e zapozna┼é si─Ö z tre┼Ťci─ů Regulaminu systemu internetowego eRozrys STOLARZ i akceptuje jego postanowienia.

2.11. Firma STOLARZ zastrzega sobie prawo odrzucenia b┼é─Ödnie lub cz─Ö┼Ťciowo wype┼énionych formularzy zamówienia i nie dokonywania potwierdze┼ä wadliwie z┼éo┼╝onego zamówienia.

 2.12. Firma STOLARZ do ka┼╝dego zamówienia, wystawia dokument sprzeda┼╝y, którym jest paragon lub faktura VAT.

 2.13. Zamówienie zostanie potwierdzone i zrealizowane pod warunkiem, ┼╝e towar jest dost─Öpny w magazynie lub u dostawców p┼éyt meblowych oraz oklein oferowanych w systemie internetowym eRozrys STOLARZ. W przypadku niedost─Öpno┼Ťci cz─Ö┼Ťci towarów obj─Ötych zamówieniem Klient b─Ödzie poinformowany o statusie zamówienia co umo┼╝liwi mu podj─Öcie decyzji o np. cz─Ö┼Ťciowej jego realizacji lub jego anulowaniu.

 

3.      WARUNKI ZAP┼üATY I DOSTAWY TOWARÓW


 

3.1.   Klient ma prawo wybra─ç jedn─ů z nast─Öpuj─ůcych form zap┼éaty zamówionego towaru:

a)        Przelewem na rachunek bankowy: 49 1060 0076 0000 3260 0071 4315

b)        Osobi┼Ťcie w kasie firmy STOLARZ

W przypadku dokonywania p┼éatno┼Ťci przelewem, warunki dokonania tej p┼éatno┼Ťci zostan─ů ustalone indywidualnie mi─Ödzy Klientem a Firm─ů STOLARZ

3.2.   W potwierdzeniu z┼éo┼╝onego zamówienia Klient wskazuje na jedn─ů z nast─Öpuj─ůcych form dostawy zamówionego towaru:

c)        odbiór osobisty w firmie STOLARZ;

d)       dostawa za po┼Ťrednictwem transportu firmy STOLARZ (odp┼éatnie);

3.3.   Firma STOLARZ stara─ç si─Ö b─Ödzie realizowa─ç zamówienia najpó┼║niej w terminie 7-14 dni roboczych od momentu dokonania potwierdzenia zamówienia Klienta , jednak termin ten mo┼╝e ulec wyd┼éu┼╝eniu w przypadku du┼╝ej ilo┼Ťci zamówie┼ä lub przyczyn niezale┼╝ny np.awaria maszyny.

3.4.   W momencie odbioru przedmiotu zamówienia Klient ma prawo do sprawdzenia zgodno┼Ťci otrzymanego towaru z zamówieniem. Je┼╝eli  towar jest inny ni┼╝ zamawiany lub towar jest uszkodzony, Klient ma prawo odmówi─ç odbioru produktu i z┼éo┼╝y─ç protokó┼é reklamacji u uprawnionego pracownika firmy STOLARZ.

Wszelkie uszkodzenia mechaniczne (obicia, zarysowania ) oraz ilo┼Ťciowe po odbiorze z magazynu lub po  dostawie nie b─Öd─ů uwzgl─Ödniane.

3.5.   W celu usprawnienia procesu realizacji zlece┼ä w systemie internetowym eRozrys STOLARZ. Klient informowany jest w swoim profilu jaki tworzy podczas rejestracji o statusie zamówienia. W ramach profilu Klienta systemu internetowego eRozrys STOLARZ ka┼╝dy Klient b─Ödzie otrzymywa┼é na podany przy rejestracji adres e- mailowy wiadomo┼Ťci dotycz─ůce zamawianych przez niego produktów.

3.6    Podane ceny s─ů pogl─ůdowe i mog─ů ró┼║ni─ç si─Ö od rzeczywistych.

3.7    Poci─Öte formatki nale┼╝y odebrac do 5-dni roboczych od daty wykonania zlecenia. Nie odebranie gotowych formatek wi─ů┼╝e si─Ö z naliczeniem dodatkowej op┼éaty za przechowanie materia┼éu w wysoko┼Ťci 10 z┼é/ netto za ka┼╝dy kolejny dzie┼ä.

3.8    Za pozostawione elementy/odpady Firma Stolarz oraz jej Pracownicy nie odpowiadaj─ů. Firma Stolarz zastrzega sobie prawo do utylizacji pozostawionych elementów.

 

 4.      REKLAMACJE I GWARANCJE

 

4.1.   Je┼╝eli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne to mo┼╝e skorzysta─ç ze ┼Ťwiadcze┼ä gwarancyjnych firmy STOLARZ. Wady Klient powinien zg┼éosi─ç niezw┼éocznie, jednak nie pó┼║niej ni┼╝ w ci─ůgu 3 dni od dnia odbioru towaru.  

4.2.   W przypadku stwierdzenia uszkodze┼ä mechanicznych, powsta┼éych podczas dostawy lub skierowania reklamacji bezpo┼Ťrednio do sprzedawcy Klient powinien dostarczy─ç przedmiot zlecenia do oddzia┼éu firmy STOLARZ, w którym zlecenie by┼éo realizowane lub widniej─ůcym na fakturze.

4.3.   Do reklamowanego towaru nale┼╝y do┼é─ůczy─ç dokument zakupu.

4.4.   Reklamacje przyjmowane s─ů na pi┼Ťmie lub poprzez e-mail. Pismo reklamacji powinno zawiera─ç dok┼éadny opis wady produktu oraz pe┼éne dane Klienta.

4.5.   Reklamacje rozpatrywane s─ů najpó┼║niej w ci─ůgu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez pracownika firmy STOLARZ reklamowanego produktu i zg┼éoszenia reklamacyjnego wskazuj─ůcego na konkretne wady produktu.

4.6.   W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pe┼énowarto┼Ťciowy, a je┼Ťli b─Ödzie to ju┼╝ niemo┼╝liwe (na przyk┼éad z powodu wyczerpania towaru), firma STOLARZ zwróci Klientowi równowarto┼Ť─ç ceny towaru lub zaoferuje inny. Reklamacja powinna zawiera─ç opis wady towaru oraz dzie┼ä powstania wady.

 

 5.      OCHRONA DANYCH.

 

 5.1.   Wype┼énienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyra┼╝eniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez firm─Ö Sk┼éad Materia┼éów Drzewnych „STOLARZ” Krzysztof Domia┼äski 47-200 K─Ödzierzyn-Ko┼║le ul. Dunikowskiego 28, NIP 749-000-66-91 (zgodnie z ustaw─ů z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.).

5.2.   Dane osobowe Klientów b─Öd─ů przetwarzane wy┼é─ůcznie w celu realizacji z┼éo┼╝onego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczo┼Ťci finansowej. Dane te s─ů poufne i nie b─Öd─ů ujawniane osobom trzecim.

5.3.   Dane osobowe Klientów chronione zgodnie z ustaw─ů o danych osobowych nie s─ů przekazywane, odsprzedawane ani u┼╝yczane innym osobom lub instytucjom s─ů konieczne w celu wywi─ůzania si─Ö z umowy kupna – sprzeda┼╝y towarów i us┼éug.

5.4.   Ka┼╝dy Klient, który wype┼éni┼é formularz zamówienia ma mo┼╝liwo┼Ť─ç dost─Öpu do dotycz─ůcych go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wyst─ůpienia o ich usuni─Öcie pisz─ůc na adres e-mail administratora systemu

5.5. RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporz─ůdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, i┼╝:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sk┼éad Materia┼éów Drzewnych STOLARZ K.Domia┼äski 47-200 K─Ödzierzyn-Ko┼║le ul. Dunikowskiego 28 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b─Öd─ů w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporz─ůdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b─Öd─ů podmioty uczestnicz─ůce w realizacji zamówienia
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane b─Öd─ů przez okres 5 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do ┼╝─ůdania od administratora dost─Öpu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak┼╝e odmowa podania danych mo┼╝e skutkowa─ç odmow─ů realizacji zamówienia.

6.      POSTANOWIENIA KO┼âCOWE

 

 6.1.   Sk┼éad Materia┼éów Drzewnych „STOLARZ” Krzysztof Domia┼äski 47-200 K─Ödzierzyn-Ko┼║le ul. Dunikowskiego 28, NIP 749-000-66-91 zastrzega sobie prawo do:

a)         zmiany cen oraz ilo┼Ťci towarów w ofercie systemu internetowego eRozrys STOLARZ w ci─ůgu 1-dnia,

b)        wycofania poszczególnych produktów z oferty systemu internetowego eRozrys STOLARZ,

c)         wprowadzania nowych towarów do oferty systemu internetowego eRozrys STOLARZ,

d)        przeprowadzania i odwo┼éywania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzeda┼╝y.

6.2.   Firma STOLARZ zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç poprawiania b┼é─Ödów w opisie produktów.

6.3.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje si─Ö przepisy kodeksu cywilnego.

6.4.   Umowa zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu jest w j─Özyku polskim i maj─ů do niej zastosowanie przepisy prawa polskiego.

6.5.   S─ůdem w┼éa┼Ťciwym dla rozpatrywania sporów wynikaj─ůcych z umowy zawartej mi─Ödzy Firm─ů STOLARZ, a Klientem jest s─ůd powszechny w┼éa┼Ťciwy dla siedziby pozwanego lub s─ůd w┼éa┼Ťciwy dla miejsca wykonania umowy

© neronIT Sp. z o.o. wszystkie prawa zastrze┼╝one